Ulrika Björkstam: ”Peppa dig med positiva saker”

May 2017 | Portrait

En livsomvälvande händelse väntade Ulrika Björkstam en dag i november 2008 i Mexiko. Hon stod utanför sin arbetsplats och väntade på en taxi då hon reagerade på ett flygplan som flög konstigt lågt och verkade hålla på att landa. Hon började springa då hon insåg att planet inte höll på att landa – det höll på att störta. Ulrika flög omkull då flygplanet exploderade bredvid henne.

Efter mycket allvarliga brännskador, flera månader på sjukhus och åtskilliga operationer och hudtransplantationer måste Ulrika öva upp förtvinade muskler och vänja sig vid ett nytt ansikte. Hon har pratat öppet om olyckan och vad hon har gått igenom. Det har från första början varit viktigt för henne att bearbeta alla olika känslor som orsakades av förändringarna.

“På engelska skulle man säga ”own your story”. Man tar det på sätt och vis till sig – det handlar om att acceptera det som en del av sin personliga historia.”

Efter olyckan flyttade Ulrika tillbaka till Finland och efter att ha varit sjukskriven i ett och ett halvt år började hon jobba här hos sin tidigare arbetsgivare. Hon kände ändå snart att det inte var något hon ville fortsätta med – Ulrika påpekar att det efter en sådan upplevelse som hon varit med om är ännu svårare att motivera varför man gör något som inte ligger en nära hjärtat. Hon säger att hennes värderingar blev klarare efter olyckan.

“När man aldrig vet hur långt livet blir är det viktigt att man inte gör för mycket kompromisser, utan att man faktiskt förverkligar sådana saker som är viktiga för en själv.”

När Ulrika studerade statsvetenskap drömde hon om att jobba för någon humanitär organisation och förbättra världen. Nu började hon bolla idéer.

– Det tog sin tid att tänka på vad den där hjärtesaken kunde vara. Jag visste på något sätt att jag vill hjälpa människor, säger Ulrika.

Ulrika förklarar att hennes berättelse ger perspektiv, men menar att hon också behöver verktyg för att kunna hjälpa andra. Hon använder sig av ett lösningsfokuserat tillvägagångssätt som innebär att tyngdpunkten ligger på att hitta en lösning på problemen där blicken är riktad framåt.

Till Ulrikas kundkrets hör både unga och gamla kvinnor och män som alla har sina egna problem – det behöver inte handla om en kris. Ulrika säger att alla kan ha nytta av coaching.

– Det som vi människor aldrig är bra på är att ifrågasätta och utmana våra egna tankar. Våra tankar tenderar att gå samma banor och vi har alla mycket föreställningar om oss själva och våra förmågor och vår kapacitet, förklarar Ulrika.

Genom diverse övningar och frågor hjälper Ulrika sina kunder att komma till olika insikter, och hon poängterar att hon aldrig ger råd. Det handlar om att lära andra att ge sig själva råd i och med ökad självkännedom och förmåga att kunna lyssna på sig själv.

Ulrika pratade om sin olycka och om tiden efter det i TEDxTurku. Först efter sitt uppträdande insåg hon att det hade varit hennes dröm att medverka i TEDx. När hon förstod det kände hon att hon behövde börja drömma modigare. Och så blev det: istället för ett nyårslöfte bestämde sig Ulrika att för att året 2016 skulle vara ett år av mod. Hon medverkade bl.a. i Yle Fems diskussionsprogram Efter Nio där hon tog ett stort steg och pratade svenska som inte är hennes modersmål.

“Jag märkte att när man har lust att säga nej till någon grej för att man är rädd så borde man kanske säga ja. Eller ens undersöka varför det här skrämmer mig.”

Ulrika är full av tips och inspiration. Hon blir själv inspirerad av att se när någon hittar en inre drivkraft och börjar förverkliga en egen idé. Det här kan hon också få se hos sina kunder, och hon tycker det är spännande att följa med utvecklingen. Hon lyckas hjälpa sina kunder att hitta, som hon beskriver det, ändan på garnnystanet och när de hittar den går det snabbt att nysta upp problemet – vad det än gäller.

Bland olika sorters problem finns det saker som många av oss känner igen och som Ulrika kan klargöra. T.ex. förklarar hon varför negativa känslor lämnar starkare spår i oss, och varför vi lättare kommer ihåg negativa kommentarer jämfört med positiva. Hon säger att det här finns kvar hos oss människor från våra dagar som grottmänniskor där den sociala acceptansen var livsviktig: på den tiden skulle man inte ha överlevt ensam utan sin grupp. Det sitter i ännu idag och det är därför andra människors miner, gester och kommentarer är viktiga för oss. Också för det här automatiska registrerandet av negativa intryck har Ulrika tips.

“Det är bra att helt medvetet peppa sig med positiva saker, som att skriva i en tacksamhetsdagbok eller på kvällen innan läggdags skriva en lista med fem saker som idag gjorde mig glad och gick bra, vad jag lyckades med…”

Ulrika förklarar att det handlar om att synliggöra positiva saker för sig själv. Att skriva är ett bra sätt tycker hon, men menar att olika saker kan fungera för olika människor. Det handlar ändå i grund och botten om att uppmärksamma det positiva i olika, och speciellt i svåra, situationer.

Ingen dag ser likadan ut för driftiga Ulrika. Med många järn i elden vill hon också utveckla sitt företag. För företagskunder vill hon erbjuda individuell coaching för arbetstagarna. Hon påpekar att det psykiska välmåendet är viktigt för att man ska orka på jobbet och problem måste kunna förebyggas – hjälpen ska inte komma då man redan är på gränsen till att vara utbränd. Därtill kan hon för sina privata kunder idag också erbjuda ett schematerapeutiskt tillvägagångssätt i egenskap av nyutexaminerad schematerapeut.

Det är tydligt att den här coachen är i rätt bransch. Ulrika säger att hennes jobb känns personligt för att det är personligt viktigt för henne. Hon har utan tvekan lyckats vända sin berättelse till en styrka. Med tanke på det här beskriver hon sig själv helt berättigat som envis.

– Det är nog en egenskap som jag i det här sammanhanget har haft nytta av, säger Ulrika.